CƠ CẤU TỔ CHỨC

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KÉO DÀI KHÓA V, NHIỆM KỲ 2012-2017   TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC EMAIL- ĐIỆN THOẠI 1 Nguyễn Hữu Thái Chủ tịch Công đoàn Trường Phòng Khảo thí &ĐBCLGD nhthai@ictu.edu.vn 0988.552.246 2 Vũ Đức Thái Phó
[đọc tiếp...]