CÔNG VĂN CỦA CĐN VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TIÊU BIỂU

* CV 170 CDN ve to chuc HN bieu duong nu CB cong doan tieu bieu