CÔNG VĂN SỐ 04.CĐ-ĐHCNTT&TT V/V LẬP DANH SÁCH CBVC, NLĐ DIỆN CHÍNH SÁCH VÀ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU 2017

* CV so 04.CĐ V.v lap danh sach CBVC dien chinh sach _hoan canh kho khan dip tet 2017