Công văn về việc tham gia cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 1930 – 2015

CV so 164LDLD vv tham gia cuoc thi viet tim hieu lich su phong trao phu nu tinh TN giai doan 1930-2015