CÔNG VĂN VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ LẠM DỤNG ĐỒ UỐNG CÓ CỒN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

* CV so 06CDN-TGNC v.v tang cuong thuc hien phong chong tac hai cua thuoc la va lam dung do uong co con trong nganh giao duc