CV CỦA LDLD TỈNH V.V TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 103 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3 VÀ 1973 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

* CV SO 03.LDLD TINH VE VIEC TO CHUC CAC HOAT DONG KY NIEM 103 NAM NGAY QUOC TE PHU NU 8.3 VA 1973 NAM KHOI NGHIA HAI BA TRUNG