HƯỚNG DẪN CỦA CĐ ĐHTN VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014″

* HUONG DAN CUA CD DHTN VE “HOC TAP VA LAM THEO TAM GUONG DAO DUC HO CHI MINH CHUYEN DE NAM 2014”