HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20.10.2014 CỦA CĐ ĐHTN

* Huong dan so 81.CDDH V/v to chuc ky niem 20.10.2014