HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ – GIA ĐÌNH – TRẺ EM NĂM 2015

* HD-LDLD HD trien khai thang hanh dong vi tre em va cac hoat dong truyen thong ve cong tac dan so gia dinh tre em nam 2015