KẾ HOẠCH CỦA LDLD V.V TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT VỀ CÔNG NHÂN, CÔNG ĐOÀN

* KH 20.LDLD TO CHUC CUOC THI VIET VE CONG NHAN, CONG DOAN