KẾ HOẠCH SỐ 76.LĐLĐ V.V TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG – TUYÊN DƯƠNG ĐẢNG VIÊN MỚI TIÊU BIỂU CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XIX NHIỆM KỲ 2015-2020

* KH so 76.LDLD V.v to chuc chuong trinh nghe thuat quan chung – tuyen duong dang vien moi tieu bieu chao mung dai hoi dang bo tinh thai nguyen lan thu XIX nhiem ky 2015-2020