KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 106 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3, 1976 NĂM CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG VÀ NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC 20/3

* KH TO CHUC CAC HOAT DONG KY NIEM 8.3_kHOI NGHIA HAI BA TRUNG…