KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG VÀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG” TRỰC TUYẾN NĂM 2015

* KH SO 66.KH-LDLD KH to chuc cuoc thi tim hieu luat giao thong va kien thuc phap luat truc tuyen nam 2015