Kế hoạch tổ chức giải cầu lông CBVCNLĐ Trường ĐH CNTT&TT lần thứ VI năm 2019