Kế hoạch tổ chức ngày hội ICTU – Kết nối yêu thương, chào mừng 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ VN 20/10

KH tổ chức ngày hội ICTU-Kết nối yêu thương chào mừng 87 năm ngày thành lập hội liên hiệp Phụ nữ VN 20/10