Kế hoạch tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn” năm 2020