Kế hoạch tổ chức tết thiếu nhi 01/6, khai mạc hè và khen thưởng thành tích học tập cho con CBVC năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức tết thiếu nhi 01/6, khai mạc hè và khen thưởng thành tích học tập cho con CBVC năm học 2017-2018