Kế hoạch triển khai tháng công nhân 2019, Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về ATVSTP và hướng dẫn tư vấn chăm sóc sắc đẹp cho nữ CBVCNLĐ