KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ CBVC LẦN THỨ II NĂM 2014

* KE HOACH + DIEU LE GIAI BONG DA CBVC LAN THU II.2014