KẾT LUẬN CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐỢT 2. NĂM 2013

* Ket luan cua UBKT Cong doan truong dot 2. 2013