KẾT LUẬN CỦA UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM 2014

* KET LUAN CUA UBKT CONG DOAN TRUONG NAM 2014