KẾT LUẬN VỀ KIỂM TRA CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2017

* Ket luan ve kiem tra CTCD nam 2017