Lịch thi đấu giải cầu lông CBVC lần thứ nhất

Sau khi làm lễ khai mạc giải cầu lông  sẽ có một trận thi đấu giao hữu giữa các lãnh đạo nhà trường

Cặp đôi: Mai Ngọc Anh + Nguyễn Hữu Thái

Gặp

Cặp đôi: Vũ Vinh Quang + Trương Tuấn Linh

Sau đó là lịch thi đấu chính thức:

LỊCH THI ĐẤU GIẢI CẦU LÔNG CBVC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT&TT LẦN THỨ I

Buổi chiều ngày 07/12/2012

TT

Sân 01

Sân 02

Ghi chú

Lượt 1

Đỗ Văn Toàn

Trần Duy Minh

(CNTT TV – THTK)

Ngô Mạnh Tưởng

Trần Minh Liên

(KHCB)

Quách Xuân Trưởng

Lê Anh Tú

(CNTT)

Nguyễn Hồng Tân

Vũ Thị Thúy Thảo

(CNTT)

Lượt 2

Nguyễn Văn Huân

Vũ Xuân Nam

( HTTTKT)

Đỗ Văn Chuyên

Vũ Thu Ánh

(TTKT ĐBCLGD-ĐT-QHQT)

Hoàng Quang Trung

Nguyễn Anh Tuấn

(CNĐT-TT)

Đỗ Văn Đại

Nguyễn Thị Hải Yến

(HTTTKT)

Lượt 3

Đỗ Quỳnh Hoa

Dương Thu Hương

(KHCB)

Ngô Mạnh Tưởng

Trần Minh Liên

(KHCB)

Nguyễn Thị Dung

Đỗ Thị Loan

(CNĐT-TT)

Nguyễn Thị Lệ Thu

Nguyễn Mạnh Tuấn

(CT-HSSV)

Lượt 4

Trương Tuấn Linh

(CT-HSSV)

Dương Minh Quốc

(CNTT TV-THTK)

Đỗ Khắc Lợi

(ĐBCLGD-ĐT-QHQT)

Phạm Hồng Việt

(CNTT)

Lượt 5

Trần Hải Minh

(CT-HSSV)

Trần Thị Tuyết

(CNTT TV-THTK)

Trương Mạnh Hà

(CNTT-TV)

Nguyễn Thị Hương

(CNTT)

Buổi sáng ngày 08/12/2012

TT

Sân 01

Sân 02

Ghi chú

Lượt 1

Đỗ Loan Anh

(HTTTKT)

Vũ Thanh Huế

Ma Thị Hồng Hạnh

(THKT-ĐT-QLKH)

Nguyễn Thị Duyên

(KHCB)

Nguyễn Lan Oanh

Hoàng Thị Cành (CNTT)

Lượt 2

Nguyễn Việt Hùng

Đỗ Năng Thắng

(HTTTKT)

Phùng Thế Huân

Đỗ Khắc Lợi

(TTKTĐBCLGD-ĐT-QHQT)

Vũ Duy Thái

Cao Mạnh Cường

(CT-HSSV)

Nguyễn Hoài Thu

Phạm Bá Trường

(Tổng hợp)

Lượt 3

Mai Ngọc Anh

Nguyễn Xuân Hương

(Tổng hợp)

Quách Xuân Trưởng

Lê Anh Tú

(CNTT)

Đỗ Văn Toàn

Trần Duy Minh

(CNTT TV – THTK)

Vũ Vinh Quang

Trương Tuấn Linh

(CT-HSSV)

Lượt 4

Nguyễn Văn Huân

Vũ Xuân Nam

( HTTTKT)

Nguyễn Thị Dung

Đỗ Thị Loan

(CNĐT-TT)

Vũ Tiến Thanh

Nguyễn Anh Chuyên

(CNTT TV-THTK)

Đào Thị Thu

Nguyễn Thị Hương

(CNTT)

Lượt 5

Hà Mạnh Hùng

(CNTT)

Đinh Văn Nam

Đào Thị Phượng

(CNĐT&TT)

Hoàng Văn Sáu

(KHCB)

Nguyễn Hồng Tân

Vũ Thị Thúy Thảo

(CNTT)

Lượt 6

Bùi Văn Chung

Đặng Thị Loan Phượng

(CNTĐH)

Đinh Quý Long

Trần Tuấn Việt

(CNĐT&TT)

Đỗ Văn Đại

Nguyễn Thị Hải Yến

(HTTTKT)

Nguyễn Duy Minh

Lê Văn Chung

(CNTĐH)

Lượt 7

Lê Quang Trung

(KHCB)

Nguyễn Thị Duyên

(KHCB)

Nguyễn Thế Dũng

(CNĐT-TT)

Nguyễn Thị Hương

(CNTT)


Buổi Chiều ngày 08/12/2012

TT

Sân 01

Sân 02

Ghi chú

Lượt 1

Vũ Thanh Huế

Ma Thị Hồng Hạnh

(TTKT-ĐT-QLKH)

Đinh Văn Nam

Đào Thị Phượng

(CNĐT&TT)

Ngô Hoàng Thơ

Bùi Thị Ngọc Châu

(Tổng hợp)

Nguyễn Thị Lệ Thu

Nguyễn Mạnh Tuấn

(CT-HSSV)

Lượt 2

Trương Tuấn Linh

(CT-HSSV)

Đỗ Khắc Lợi

(TTKT&ĐBCLGD-ĐT-QHQT)

Trần Duy Minh

(CNTT TV – THTK)

Vũ Xuân Nam

( HTTTKT)

Lượt 3

Mai Ngọc Anh

Nguyễn Xuân Hương

(Tổng hợp)

Hoàng Quang Trung

Nguyễn Anh Tuấn

(CNĐT-TT)

Quách Xuân Trưởng

Lê Anh Tú

(CNTT)

Vũ Tiến Thanh

Nguyễn Anh Chuyên

(CNTT TV-THTK)

Lượt 4

Đỗ Quỳnh Hoa

Dương Thu Hương

(KHCB)

Đỗ Văn Chuyên

Vũ Thu Ánh

(TTKT&ĐBCLGD)

Đào Thị Thu

Nguyễn Thị Hương

(CNTT)

Bùi Văn Chung

Đặng Thị Loan Phượng

(CNTĐH)

Lượt 5

Trương Tuấn Linh

(CT-HSSV)

Đỗ Khắc Lợi

(TTKT&ĐBCLGD-ĐT-QHQT)

Vũ Xuân Nam

( HTTTKT)

Trần Duy Minh

(CNTT TV – THTK)

Lượt 6

Nguyễn Thị Duyên

(KHCB)

Đỗ Loan Anh

(HTTTKT)

Trần Thị Tuyết

(CNTT TV-THTK)

Nguyễn Thị Hương

(CNTT)

Lượt 7

Nguyễn Lan Oanh

Hoàng Thị Cành

(CNTT)

Nguyễn Thị Lệ Thu

Nguyễn Mạnh Tuấn

(CT-HSSV)

Ngô Hoàng Thơ

Bùi Thị Ngọc Châu

(Tổng hợp)

Nguyễn Hồng Tân

Vũ Thị Thúy Thảo

(CNTT)