Một số hình ảnh của đại hội CĐ khóa V nhiệm kỳ 2012-2015

BCH nhiệm kỳ 2012-2015

Chia tay các đ/c BCH nhiệm kỳ trước

Đại biểu về dự đại hội

Khen thưởng các Công đoàn bộ phận đạt thành tích trong năm học 2011-2012

Đ/c Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới

Văn nghệ chào mừng đại hội

Đoàn đại biểu của Trường dự đại hội CĐ Đại học Thái Nguyên