QĐ tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào “GVT-ĐVN” năm học 2020-2021