QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG ĐOÀN ĐHTN VỀ VIỆC CÔNG NHÂN UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCNTT&TT BỔ SUNG VÀ KÉO DÀI KHÓA V

* QD-BCH CDDHTN V.v cong nhan UBKT CD truong DH CNTT&TT bo sung va keo dai khoa V