Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường ĐH CNTT&TT nhiệm kỳ 2017-2019

Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trường ĐH CNTT&TT nhiệm kỳ 2017-2019