Quyết định công nhận ban thanh tra nhân dân trường ĐH CNTT&TT nhiệm kỳ 2017-2019

Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân trường ĐH CNTT&TT nhiệm kỳ 2017-2019