Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân Trường ĐH CNTT&TT nhiệm kỳ 2019-2021