Quyết định công nhận các tổ trưởng công đoàn, tổ trưởng nữ công Năm học 2012-2013

QĐ CÔNG NHẬN TỔ CĐ, TỔ NỮ CÔNG BỘ PHẬN.10.2012