Quyết định công nhận chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn bộ phận công nghệ Tự Động hoá

Quyết định công nhận chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn bộ phận công nghệ Tự động hoá