Quyết định công nhận chức vụ tổ trưởng tổ công đoàn BM tin học KT thuộc CĐBP HTTTKT