Quyết định công nhận danh hiệu đơn vị dạt chuẩn văn hoá trên địa bàn TP Thái Nguyên

Quyết định công nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh TN năm 2017