QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN THUỘC CÁC CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

* Quyet dinh V.v Cong nhan To truong cong doan thuoc cac CDBP