Quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu “GVT-ĐVN” xuất sắc năm học 2020-2021