QUYẾT ĐỊNH CỦA CĐ ĐHTN V.V THÀNH LẬP CÁC BAN TRONG HỆ THỐNG TỔ CHỨC CĐ ĐHTN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2012-2017

* QD SO 107.CDDHTN V.V THANH LAP CAC BAN TRONG HE THONG TO CHUC CDDHTN KHOA IV, NHIEM KY 2012-2017