Quyết định hỗ trợ tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2018 và hỗ trợ giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng Khó khăn năm học 2017-2018

QD tiếp tục ủng hộ tuần cao điểm tết vì người nghèo năm 2018 và hỗ trợ giáo dục miền núi vùng khó khăn năm học 2017-2018