QUYẾT ĐỊNH SỐ 1792.ĐHTN V/V BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ GIẢM ĐỊNH MỨC GIỜ DẠY CHO GIẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN KHÔNG CHUYÊN TRÁCH TRONG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

* So 1792 QD ban hanh QD che do giam  dinh muc gio day cho GV lam cong tac CD