Quyết định tặng Bằng khen của CĐ GDVN có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020