Quyết định tặng Bằng khen của CĐ GDVN trong phong trào thi đua ” dạy tốt học tốt” năm học 2019-2020