Quyết định tặng giấy khen của CĐ ĐHTN năm học 2020-2021