Quyết định tặng giấy khen của CĐ Trường năm học 2017-2018