Quyết định tặng giấy khen của Công đoàn Trường năm học 2017-2018

Quyết Định tặng giấy khen của CĐ Trường năm học 2017-2018