Quyết định thăm viếng mẹ VNAH Lâm Thị Tư và hỗ trợ gia đình CBVC có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán 2018

QĐ thăm viếng mẹ VNAH Lâm Thị Tư và hỗ trợ gia đình CBVC có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán 2018