QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI NỮ CBVC TÀI NĂNG, DUYÊN DÁNG NĂM 2015

* Quyet dinh v.v thanh lap ban to chuc hoi thi nu CBVC tai nang duyen dang nam 2015