Quyết định thành lập Ban tổ chức “Giải bóng chuyền hơi nữ CBVC”, “Giải bóng đá nam CBVC, NLĐ năm 2018”

Quyết định thành lập giải bóng chuyền hơi nữ và giải bóng đá nam năm 2018 chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 9/3, ngày Quốc tế HP 20/3, ngày thành lập trường 30/3