Quyết định thành lập các ban công tác thuộc BCH công đoàn Trường ĐH CNTT&TT nhiệm kỳ 2017-2022

QĐ thành lập các ban công tác thuộc BCH CĐ Trường nky 2017-2022