Quyết định thành lập tổ phục vụ giải bóng chuyền hơi và giải bóng đá nam CBVC năm 2018

Quyết định thành lập tổ phục vụ giải bóng chuyền hơi và giải bóng đá nam CBVC năm 2018