Quyết định thành lập Tổ trọng tài giải bóng chuyền hơi nữ và giải bóng đá nam CBVC năm 2018

Quyết định thành lập tổ trọng tài giải bóng chuyền hơi và giải bóng đá nam CBVC năm 2018