Quyết định ủng hộ đêm biểu diễn nghệ thuật ủng hộ các đồng chí bộ đội Trường sơn có hoàn cảnh khó khăn tỉnh TN

QĐ ủng hộ đêm biểu diễn nghệ thuật ủng hộ các đc bộ đội Trường Sơn có hoàn cảnh khó khăn tỉnh TN